Zwroty i reklamacje

CZAS NA ODSTĄPIENIE OD UMOWY BEZ PODAWANIA PRZYCZYNY

odbywa się na podstawie stosownego oświadczenia Kupującego w ciągu 14 dni (listownie, mailowo, razem z odesłanym towarem lub za pomocą formularza kontaktowego).

ADRES DO ZWROTU:

CHANDANKUMAR KHANCHANDANI

AL. KRAKOWSKA 55

05-090 SĘKOCIN NOWY

KOSZT PRZESYŁKI ZWROTNEJ POKRYWA Kupujący

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 (Dz. U. 2014 poz. 827) Kupujący ma 14 dni od daty odebrania przesyłki na zwrot Towaru bez podawania przyczyny. Zakupiony i niezniszczony Towar należy odesłać na adres Firmy „CRK” podany powyżej z dopiskiem „ZWROT”. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.


W przesyłce zwrotnej powinien znajdować się Login Kupującego, adres zamieszkania, na który mamy odesłać Towar lub numer konta w przypadku zwrotu pieniędzy. Do zwracanego przedmiotu w miarę możliwości proszę dołączyć paragon lub jego ksero, ponieważ przyśpieszy to procedurę zwrotu (ale nie jest to obowiązkowe). Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane i Sprzedający nie odpowiada za koszty poniesione przez Kupującego w ten sposób. Koszt poniesiony za odesłanie do Nas Towaru nie podlega zwrotowi. 

Reklamacje:

1 rok (dla przedsiębiorców rękojmia wyłączona).

Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Kupującego, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). 

Reklamacje prosimy zgłaszać telefonicznie, mailowo lub wraz z odesłanym towarem na adres:

“CRK” Al. Krakowska 55

05-090 Sękocin Nowy

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane Kupującego, podstawowe informacje związane z zakupem oraz opis problemu. 

Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie przekazane Kupującemu do 14 dni w formie mailowej, listownej lub telefonicznej. 

Koszt przesyłki z reklamowanym towarem pokrywa Kupujący. W przypadku uznania reklamacji Kupującego przez Sprzedającego za uzasadnioną, koszty przesyłki podlegają zwrotowi.