Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO). Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Państwa w momencie zakupu poprzez sklep internetowy Zilner jest „CRK” Chandankumar Khanchandani z siedzibą Al. Krakowska 55 05-090 Sękocin Nowy, NIP: 8951802855.

2. Podanie danych było niezbędne do zrealizowania Państwa zamówienia, zapewnienia kompleksowej obsługi Klienta, ewentualnego rozpatrywania reklamacji czy korespondencji po sprzedaży. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1. lit. b i c. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji wszystkich procesów i w celu wypełniania obowiązków prawnych przez Administratora.

3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zajmujących się obsługą księgową, prawną i informatyczną Administratora. Dane mogą również zostać przekazane na wezwanie instytucji państwowych Rzeczypospolitej Polskiej w prawnie uzasadnionym celu. Natomiast dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez maksymalnie 6 lat, a w przypadku wystąpienia roszczeń przysługujących administratorowi i w stosunku do niego również przez okres ich przedawnienia.

5. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw lub wyjaśnienia wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: info@zilner.pl lub listem pod wskazany wyżej adres.

6. Decyzje dotyczące Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *